INFORMACJE OGÓLNE

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. Zapewniamy naszym klientom fachową i kompleksową obsługę prawną.

Staramy się, aby świadczone przez nas usługi wyróżniały się wysoką jakością merytoryczną. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki naszemu doświadczeniu i kwalifikacjom: ukończonych wyższych studiach prawniczych, pracy na stanowiskach związanych ze stosowaniem prawa, odbytej aplikacji sądowej a w szczególności prawie siedmioletniej pracy w sądach powszechnych (najpierw jako asesorów sądowych, a następnie sędziów).

Swoją pracę staramy się wykonywać w pełnym poszanowaniu zasad etyki zawodowej.