ADWOKACI

Adw. Beata Bator-Żurawska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po ukończeniu studiów w 1997 r. przez kilka lat pracowała (na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne) dla różnych podmiotów gospodarczych we Wrocławiu. Dzięki temu zdobyła doświadczenie zawodowe dotyczące sądowych postępowań gospodarczych, zawierania i negocjacji umów handlowych, windykacji zobowiązań i sporów pracowniczych.

Równolegle odbywała aplikację sądową, którą ukończyła złożeniem egzaminu sędziowskiego w 2002 r. Następnie podjęła zatrudnienie w Sądzie Rejonowym w Głogowie: od 2003 r. na stanowisku asesora sądowego, a od 15 lutego 2007 r. na stanowisku sędziego.

Ukończyła studia podyplomowe – Prawo europejskie dla sędziów. Przez cały okres pracy w Sądzie Rejonowym w Głogowie orzekała w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Wieloletnie doświadczenie wyniesione z tej pracy pozwala na stwierdzenie, iż jest specjalistką w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.